Как трябва да изглежда Свидетелството за съдимост, за да може да се легализира? Печат

За да може да бъде легализирано, в свидетелството за съдимост трябва да пише, че се издава, за да послужи в чужбина, или да бъде посочена конкретната държава. В този случай то ще бъде заверено с два подписа – на съдия и на служител от Бюро „Съдимост”.

Освен това, за да бъде легализирано, свидетелството за съдимост трябва да бъде валидно - срокът на валидност на този документ е 6 месеца от момента на издаването му. Легализира се оригиналният документ, а не негови копия.