Какво означават „обикновена”, „бърза” и „експресна” поръчка? Каква е разликата в цената? Печат

Обикновената поръчка за превод е с обем до 5 преводачески страници със срок за изпълнение 24 часа. За бърза поръчка се счита заявка за превод в рамките на деня. За експресна поръчка се счита заявка за превод до два часа.

При обемни преводи обикновена поръчка е превод до 5 преводачески страници на ден, бърза поръчка е превод от 6 до 8 страници на ден, експресна поръчка е превод на над 8 страници на ден.

При бърза и експресна поръчка цената се завишава съответно с 50% и 100%.