Разполагате ли със специалисти в различните области? Печат

Разполагаме с профилирани преводачи за областите: право, търговия, финанси, банково дело, застраховане, медицина, фармацевтика, металургия, минна промишленост, машиностроене, автомобили, електротехника, опазване на околната среда, IT технологии, реклама и др.

Вашият текст за превод ще бъде възложен на възможно най-компетентния и опитен преводач в съответната област.