Министерство на правосъдието

Заверява всички документи, издадени от Районни и градски съдилища, нотариално заверени преписи (с изключение на преписи на документи, издадени от учебни заведения), пълномощни и декларации с нотариална заверка на подписа и под.

www.justice.government.bg


Вижте Министерства на по-голяма карта
 
и-Лингуа © 2009 - 2013