Министерство на образованието, младежта и науката

Заверява всички документи, издадени от български училища и университети.

www.minedu.government.bg


Вижте Министерства на по-голяма карта
 
и-Лингуа © 2009 - 2013