Министерство на здравеопазването

Заверява всички документи, издадени от болници, поликлиники и учебни заведения към Министерството на здравеопазването.

www.mh.government.bg


Вижте Министерства на по-голяма карта
 
и-Лингуа © 2009 - 2013