Министерство на културата

Заверява всички документи, издадени от културните институти и учебни заведения към Министерството на културата.

www.mc.government.bg


Вижте Министерства на по-голяма карта
 
и-Лингуа © 2009 - 2013