Министерство на труда и социалната политика

Заверява документи, издадени от социалните служби.

http://www.mlsp.government.bg/


Вижте Министерства на по-голяма карта
 
и-Лингуа © 2009 - 2013