Министерство на транспорта и съобщенията

Заверява документи, издадени от неговите подразделения и учебни заведения към Министерството на транспорта и съобщенията.

www.mtitc.government.bg


Вижте Министерства на по-голяма карта
 
и-Лингуа © 2009 - 2013