Легализация на документи, издадени в България PDF Print E-mail
There are no translations available.

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА НАЙ-ЧЕСТО ИЗИСКВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ В БЪЛГАРИЯ, ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА, ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

/само оригинала, без към него да е прикачен превод/

Вид на документа

Превод и легализация

Обикновена поръчка

Бърза поръчка

Експресна поръчка

Цена

Срок

Цена

Срок

Цена

Срок

Общински документи

Удостоверение за раждане

30,00 лв. 

4 р.д. 

40,00 лв. 

2 р.д. 

45,00 лв. 

1 р.д. 

Свидетелство за граждански брак

30,00 лв. 

4 р.д. 

40,00 лв. 

2 р.д. 

45,00 лв. 

1 р.д. 

Удостоверение за семейно положение

30,00 лв. 

4 р.д. 

40,00 лв. 

2 р.д. 

45,00 лв. 

1 р.д. 

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

30,00 лв. 

4 р.д. 

40,00 лв. 

2 р.д. 

45,00 лв. 

1 р.д. 

Удостоверение за родствени връзки

30,00 лв. 

4 р.д. 

40,00 лв. 

2 р.д. 

45,00 лв. 

1 р.д. 

Удостоверение за наследници

30,00 лв. 

4 р.д. 

40,00 лв. 

2 р.д. 

45,00 лв. 

1 р.д. 

Удостоверение за постоянен адрес

30,00 лв. 

4 р.д. 

40,00 лв. 

2 р.д. 

45,00 лв. 

1 р.д. 

Удостоверение за сключване на брак с чуждененец

30,00 лв. 

4 р.д. 

40,00 лв. 

2 р.д. 

45,00 лв. 

1 р.д. 

Удостоверение за Смъртен акт - препис извлечение

30,00 лв. 

4 р.д. 

40,00 лв. 

2 р.д. 

45,00 лв. 

1 р.д. 

Банкови документи

Удостоверение за сметка в банка

35,00 лв. 

6 р.д. 

45,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Документи от НОИ

Удостоверение за прослужен стаж

35,00 лв. 

6 р.д. 

45,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Удостоверение за пенсии и компенсации

35,00 лв. 

6 р.д. 

45,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Документи от данъчна администрация и НАП

35,00 лв. 

10 р.д. 

45,00 лв. 

8 р.д. 

50,00 лв. 

6 р.д. 

Църковни документи

Кръщелно свидетелство

-

-

-

-

-

-

Удостоверение за църковен брак

-

-

-

-

-

-

Удостоверение за първо причастие

-

-

-

-

-

-

Документи от МВР, КАТ, МО

Удостоверение от МВР

50,00 лв. 

11 р.д. 

60,00 лв. 

7-8 р.д. 

70,00 лв. 

6-7 р.д. 

Удостоверение от КАТ

50,00 лв. 

11 р.д. 

60,00 лв. 

7-8 р.д. 

70,00 лв. 

6-7 р.д. 

Удостоверение от МО

50,00 лв. 

11 р.д. 

60,00 лв. 

7-8 р.д. 

70,00 лв. 

6-7 р.д. 

Учебни документи*

Диплома за средно образование

30,00 лв. 

7 р.д. 

40,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Диплома за висше образование - заглавна страница

30,00 лв. 

7 р.д. 

40,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Диплома за висше образование - приложение

30,00 лв. 

7 р.д. 

40,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Диплома за висше медицинско образование - заглавна страница

30,00 лв. 

7 р.д. 

40,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Диплома за висше медицинско образование - приложение

30,00 лв. 

7 р.д. 

40,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Академична справка за средно образование

30,00 лв. 

7 р.д. 

40,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Академична справка за висше образование

30,00 лв. 

7 р.д. 

40,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Академична справка за висше медицинско образование

30,00 лв. 

7 р.д. 

40,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Студентско уверение

30,00 лв. 

7 р.д. 

40,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Удостоверение за завършен клас

30,00 лв. 

7 р.д. 

40,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Удостоверение за образователна степен

30,00 лв. 

7 р.д. 

40,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Удостоверение за преместване

30,00 лв. 

7 р.д. 

40,00 лв. 

4 р.д. 

50,00 лв. 

3 р.д. 

Свидетелство за професионална квалификация (през МП)

25,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Сертификат за чужд език (частни школи) (през МП)

25,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Документи, издадени от съда и нотариуси

Свидетелство за съдимост

25,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Удостоверение за гражданство

25,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Декларация пред нотариус

25,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Пълномощно

25,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Нотариален акт

25,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Съдебно решение

25,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Удостоверение от прокуратурата

45,00 лв. 

7 р.д. 

50,00 лв. 

5 р.д. 

60,00 лв. 

4 р.д. 

Служебни бележки за работа, доход и отпуск (НЗ и МП)

25,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Договори, учредителни актове (НЗ и МП)

25,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Документи, издадени от Агенция по вписванията

Удостоверение за актуално състояние

35,00 лв. 

9 р.д. 

45,00 лв. 

7 р.д. 

50,00 лв. 

6 р.д. 

Удостоверение за несъстоятелност, банкрут или ликвидация

35,00 лв. 

9 р.д. 

45,00 лв. 

7 р.д. 

50,00 лв. 

6 р.д. 

Медицински документи

Медицинско свидетелство (НЗ и МП)

30,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Медицинско направление (НЗ и МП)

30,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Удостоверение зивършени имунизации (НЗ и МП)

30,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Епикриза (НЗ и МП)

30,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

ТЕЛК (НЗ и МП)

30,00 лв. 

5 р.д. 

-

-

-

-

Цените включват заверка в необходимите инстанции и легализация в КО и МВнР. В цената не е включена нотариална заверка, когато такава се изисква. Стойността на нотариалната заверка се добавя към цената.
За запитване: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или на телефон (02) 846 84 12.

 
e-Lingua © 2009 - 2011