Министерства
Министерство на външните работи

Легализира всички документи, предназначени да послужат в чужбина.

www.mfa.bg

карта
 
Министерство на правосъдието

Заверява всички документи, издадени от Районни и градски съдилища, нотариално заверени преписи (с изключение на преписи на документи, издадени от учебни заведения), пълномощни и декларации с нотариална заверка на подписа и под.

www.justice.government.bg

карта
 
Министерство на образованието, младежта и науката

Заверява всички документи, издадени от български училища и университети.

www.minedu.government.bg

карта
 
Министерство на здравеопазването

Заверява всички документи, издадени от болници, поликлиники и учебни заведения към Министерството на здравеопазването.

www.mh.government.bg

карта
 
Министерство на културата

Заверява всички документи, издадени от културните институти и учебни заведения към Министерството на културата.

www.mc.government.bg

карта
 
Министерство на вътрешните работи

Заверява документи, издадени от районни полицейски управления, Национална следствена служба и КАТ.

www.mvr.bg

карта
 
Министерство на отбраната

Заверява документи, издадени от военни окръжия и учебни заведения към системата на отбраната.

www.md.government.bg

карта
 
Министерство на финансите

Заверява документи, издадени от поделенията на НАП и данъчни подразделения.

www.minfin.bg

карта
 
Министерство на труда и социалната политика

Заверява документи, издадени от социалните служби.

http://www.mlsp.government.bg/

карта
 
Национален осигурителен институт

Заверява документи, издадени от поделенията на НОИ.

www.noi.bg

карта
 
Министерство на земеделието и горите

Заверява документи, издадени от подразделенията на Национална служба за растителна защита и Министерство на земеделието и горите.

карта
 
Министерство на транспорта и съобщенията

Заверява документи, издадени от неговите подразделения и учебни заведения към Министерството на транспорта и съобщенията.

www.mtitc.government.bg

карта
 


и-Лингуа © 2009 - 2013