Министерство на отбраната

Заверява документи, издадени от военни окръжия и учебни заведения към системата на отбраната.

www.md.government.bg


Вижте Министерства на по-голяма карта
 
и-Лингуа © 2009 - 2013