Често задавани въпроси
There are no translations available.

Какво е необходимо за легализацията на диплома, издадена в България? Колко време отнема това?

PDFPrintE-mail
There are no translations available.

Преди всичко трябва да разполагате с оригиналния документ.
Прави се нотариално заверено копие на документа, което, заедно с оригинала, се внася за заверка в Министерството на образованието, младежта и науката. Заверката в министерството отнема около 6 работни дни. След това, завереното от министерството копие се скачва с превода и се легализира в Консулски отдел на Министерството на външните работи. Обикновената легализация в КО на МВнР отнема 4 дни, а бързата 2 дни.

Полезна информация:
Министерството на образованието, младежта и науката има нов ред за заверка на документи, съгласно който лицето, на което е издадена дипломата, трябва да занесе документа си за заверка лично или да упълномощи за тази цел друг човек, като направи това с изрично пълномощно, заверено от нотариус.

Ако Вашето решение е ние да извършим цялата процедура, притежателят на дипломата трябва да изготви изрично пълномощно на името на наш служител. Останалото ще свършим ние. Образец на пълномощното можете да получите на място в нашия офис или по имейл.

Ако решите сами да направите нотариалната заверка и заверката в министерството, следвайте описаните по-горе стъпки.

Ето още няколко полезни съвета:
Преди да ксерокопирате оригинала за нотариуса, погледнете дали сте подписали дипломата си – ако не сте, направете го. Ако трябва да легализирате и приложението на дипломата, тогава трябва да направите поотделно нотариална заверка на копието на заглавната страница и нотариална заверка на копието на приложението. Оформени с една обща нотариална заверка те не могат да бъдат легализирани.

След като документите Ви излязат от министерството, заповядайте в нашия офис и ние ще довършим процедурата по легализацията.

 

Как трябва да изглежда Свидетелството за съдимост, за да може да се легализира?

PDFPrintE-mail
There are no translations available.

За да може да бъде легализирано, в свидетелството за съдимост трябва да пише, че се издава, за да послужи в чужбина, или да бъде посочена конкретната държава. В този случай то ще бъде заверено с два подписа – на съдия и на служител от Бюро „Съдимост”.

Освен това, за да бъде легализирано, свидетелството за съдимост трябва да бъде валидно - срокът на валидност на този документ е 6 месеца от момента на издаването му. Легализира се оригиналният документ, а не негови копия.

 

Как трябва да бъдат оформени документите, издадени в чужбина, за да могат да бъдат легализирани в България?

PDFPrintE-mail
There are no translations available.

Документите, издадени в държави, страни по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г., трябва да бъдат снабдени със специален печат - Апостил.

Документите, издадени в държави, с които България има сключен двустранен договор за правна помощ, трябва да са заверени с административен или нотариален печат.

В случай, че документите не притежават описаните печати, съществува възможност да бъдат легализирани, ако са заверени с печат на българското посолство в държавата, в която са издадени.
Или – печат на посолството на съответната държава в Република България.

  • Забележка: изброените заверки и печати трябва да бъдат оригинални, а не техни копия.
  • За повече информация относно списъка на държавите, страни по Хагската конвенция, списъка на държавите, с които България има сключен договор за правна помощ, сроковете и цените за легализация, вижте „Легализации” > „Легализация на документи, издадени в чужбина”.
 

Дипломата ми е издадена в Германия и е на немски език. Можете ли да я легализирате на английски, тъй като ми трябва за Великобритания?

PDFPrintE-mail
There are no translations available.

В България единствената легализация, която можете да направите на своята диплома, издадена в Германия, е с превод на български език. Консулски отдел на МВнР не заверява преводи от един чужд на друг чужд език. Заверяват се единствено преводи от чужд на български и от български на чужд език. При това, за да бъде легализирана, дипломата Ви трябва да бъде снабдена с печат Апостил.

Това, което можете да направите във Вашия случай, е превод и легализация на документа от немски на български език, след което да преведете така легализирания документ на английски език. Вторият превод, този към английски език, ще бъде само официален (а не легализиран) превод на целия легализиран документ.

При условие, че във Великобритания Ви изискват дипломата, преведена и легализирана директно от немски на английски език, имате два варианта:

  • да направите превод и легализация на документа в държавата, в която е издаден (във Вашия случай – в Германия), където той ще бъде преведен от немски на английски език и легализиран като документ, издаден в Германия и предназначен да послужи в чужбина.
  • да направите превод и легализация на документа в държавата, в която е предназначен да послужи (във Вашия случай – във Великобритания), където той ще бъде преведен от немски на английски език и легализиран като документ, издаден в чужбина, и предназначен да послужи във Великобритания.
 

Какво е необходимо за легализация на Удостоверение за раждане?

PDFPrintE-mail
There are no translations available.

Трябва да разполагате с дубликат, издаден от общината, издала оригиналния документ. На гърба на документа трябва да има правоъгълен печат за чужбина, с който общината удостоверява подписите и печатите, положени върху документа.
В този вид документът подлежи на легализация.

Оригиналът на удостоверението за раждане, дубликат без описания печат, както и каквито и да било техни копия (обикновени или заверени от нотариус) не могат да бъдат легализирани.

Същото се отнася и за следните документи: Удостоверение за сключен граждански брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец, Удостоверение за семейно положение и членове на семейството, Удостоверение за идентичност на лице с различни имена, Удостоверение за наследници, Препис-извлечение от акт за смърт.

 

Трябва ми само превод, без легализация. За колко време може да стане?

PDFPrintE-mail
There are no translations available.

Това зависи от обема и степента на сложност на текста за превод, както и от времето, с което Вие разполагате. Нормалната поръчка е до 5 преводачески страници със срок за изпълнение 24 часа. Разбира се, можем да изпълним Вашата поръчка за превод и за по-кратък срок.

Превод на текст в рамките на деня, както и превод на повече от 5 преводачески страници на ден се таксува като бърза поръчка и цената на услугата се завишава с 50 %. Превод на текст в разумен обем в рамките на два часа се таксува като експресна поръчка и цената на превода се завишава със 100 %.

 

Какво означават „обикновена”, „бърза” и „експресна” поръчка? Каква е разликата в цената?

PDFPrintE-mail
There are no translations available.

Обикновената поръчка за превод е с обем до 5 преводачески страници със срок за изпълнение 24 часа. За бърза поръчка се счита заявка за превод в рамките на деня. За експресна поръчка се счита заявка за превод до два часа.

При обемни преводи обикновена поръчка е превод до 5 преводачески страници на ден, бърза поръчка е превод от 6 до 8 страници на ден, експресна поръчка е превод на над 8 страници на ден.

При бърза и експресна поръчка цената се завишава съответно с 50% и 100%.

 

Как се изчисляват страниците превод?

PDFPrintE-mail
There are no translations available.

Съгласно БДС една преводаческа страница се равнява на 1800 знака с интервалите.

Страниците се изчисляват на базата на готовия превод, а не на оригинала.

Страниците на превод над 1800 знака се закръглят до втората цифра след десетичната запетая.

Преводи под 1800 знака се таксуват като една страница.

 

Разполагате ли със специалисти в различните области?

PDFPrintE-mail
There are no translations available.

Разполагаме с профилирани преводачи за областите: право, търговия, финанси, банково дело, застраховане, медицина, фармацевтика, металургия, минна промишленост, машиностроене, автомобили, електротехника, опазване на околната среда, IT технологии, реклама и др.

Вашият текст за превод ще бъде възложен на възможно най-компетентния и опитен преводач в съответната област.

 

В случай, че имате други въпроси, не се колебайте да ни попитате.
Можете да направите това на моб.0897 87 30 87, моб.0897 86 02 86 или на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
e-Lingua © 2009 - 2011